Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτήθηκε από το

Κοινωφελές Ίδρυμα "Ιωάννη Σ. Λάτση".